Таємниця покинутих фонтанів в Zavalnyi Art Center

Проект націлений на творче дослідження феномену покинутих фонтанів.

  • Facebook

З давніх-давен у багатьох народів існували різні культи, пов’язані з містичною силою води. Вона супроводжувала численні обряди й релігійні ритуали. Таке явище має ґрунтовну основу: ¾ людського організму заповнені водою. Ось чому ця рідина так сильно впливає на нас. Вода вабить до себе, зачаровує, збалансовує всі системи живих організмів, заспокоює і водночас бадьорить. ЇЇ функції залежать від певних бажань та потреб.

Існують три речі, на які можна дивитися вічно: вогонь, вода та зірки. Мабуть,у кожного, хто насолоджується безмежною далечінню моря чи океану, перехоплює подих. Погодьтеся: приємно відчувати, як м’які краплі дощу торкаються обличчя, ходити вздовж берегів річок та озер, зануривши ноги в теплу або ж ледь прохолодну воду, слухати галасливе буркотіння струмка й шум водоспаду. Напевно, саме в цьому полягає причина непереборного бажання бути ближчим до цілющої вологи, яка є частиною кожного з нас.

Перебування біля природного водного простору не завжди було можливим з об’єктивних причин, тому ще в стародавні часи люди почали замислюватися про те, як створювати штучні водойми поблизу своїх осель. Через зростання темпів урбанізації виникло закономірне питання, пов’язане з водопостачанням міст, тому поступово почали з’являтися фонтани. Людина віднайшла їх образи у просторах матінки-природи. Впродовж багатовікової еволюції соціуму, науки, мистецтва та й усієї планети загалом фонтани стали невід’ємною частиною і окрасою нашого життя. Вони символізують успіх і процвітання, невичерпне джерело натхнення, живої води й безсмертя. Фонтан – це чудові ліки від стресів, суєти повсякденного життя городян, оазис спокою і радості, місце для відпочинку й самоспоглядання. Шепіт його струменів навіює легку ностальгію за втраченою гармонією людини й природи. Серед метушливої буденності та депресивних багатоповерхівок ароматні бризи переносять думки у кришталево чисту голубінь, де час плине за іншими законами.

Образ фонтана в даному арт-проекті – це центр Всесвіту, з якого б’є ключем жива вода і всеосяжне світло. Випити небом послані води реальності – значить здобути вищі знання, досягнути благодать. Так, покинуті фонтани символізують відмову людства від істин, забуття своєї природи та коріння предків, справжнього джерела життєдайної сили та енергії.

Мета проекту – збереження пам’яті про покинуті місця шляхом художньої інтерпретації та фіксування даних про нематеріальну спадщину фонтанів. У рамках творчих пошуків Валерія Тарасенко провела мистецьке дослідження місць, де розташовані об’єкти, оцінила їх теперішній стан, який зображено на світлинах. Отримані результати експерименту авторка оформила в композиції під назвою «Таємниця покинутих фонтанів». Незважаючи на занедбаність і повільне руйнування, фонтани зберігають автентичний дух, поряд з ними затишно та приємно проводити час. Таким чином, художниця сфокусовує увагу глядача на цьому феномені, а своїм проектом прагне надихнути людей, аби ті відновили втрачений зв’язок з довкіллям, вищими світлими силами й відкрили неповторність власного внутрішнього Всесвіту.

The Mystery of Left Fountains

The project objective is to investigate creatively the phenomenon of left fountains.

Many people have had different cultures connected with mysterious power of water for ages. Water was used in different ceremonies and religious devotions. Such phenomenon can be explained by the following fact that the three-fourths of human body consists of water. That is why this liquid has a great influence on us. Water attracts us, has a charming impact on us and balances all systems of life forms, calms us down and encourages us at the same time. Its functions depend on some wishes and needs.

There are three things, which can be observed forever, they are fire, water and stars. Everyone is charmed enjoying an unlimited distance of the sea or ocean. It is pleasant to feel warm drops of the rain touching your face, walk along the banks of the rivers or lakes feeling warm water and listening to babbles of the river, murmurs of waves or noise of waterfall. That is why we want to be close to this healing moisture, which is a part of us.

Spending time near natural water space wasn’t always possible because of objective reasons. Long time ago, people thought about how to create artificial ponds near their houses. Because of the rapid urbanization, the question was how to make water supply in towns and cities and fountains began to appear. People found their images in mother nature. During long time evolution of society, science, art and the whole planet, fountains became an inseparable part and beauty of our lives. They symbolize a success and welfare, an inexhaustible source of inspiration, living water and immortality. Fountain is a beautiful treatment from stress, bump and grind of everyday life, oasis of calmness and joy, a place for rest and self-contemplation. Whisper of its streams causes a light nosЗалишити відповідь